* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי משה "מואיז" מושקטל ז"ל

חוליקאת (חלץ)

כבוש מתחם חוליקאת

האנדרטה לחללי גדוד 54
אלבום תמונות

המתחם המצרי בחוליקאת תוגבר אחרי הנסיגה ממוצבי כאוכבה ובית-טימא, וב-19 באוקטובר החזיק בו כוח בעוצמה של כגדוד חי"ר.
היערכות האוייב היתה כדלקמן:
1. במוצב המרכזי - מוצב 120 - פלוגת המפקדה של גדוד 9 שתוגברה על-ידי חלק מנסוגי מוצב 113.
2. במוצב המערבי - 123.2 - פלוגת חי"ר מגדוד 4.
3. במוצבים המזרחיים הסמוכים לכביש - פלוגה סעודית מוגברת.
4. במוצב 138.5 - מחלקה מוגברת מגדוד 9.
האוייב הסתייע ב-6-4 תותחי נ"ט, מחלקת מק"ב, ומחלקת מרגמות 81 מ"מ.
הכוח שהוקצה לפעולה כלל 6 פלוגות חי"ר מחטיבת "גבעתי" - ארבע פלוגות של גדוד 52, ושתי פלוגות מגדוד 54, כוחות חסימה, וסיוע ארטילרי. על גדוד 52 בפיקודו של יעקב פרי (פרולוב) הוטל לכבוש חמישה מן המוצבים במתחם. פלוגה א' שתוגברה במחלקה מפלוגה ב' נועדה לכבוש את שני המוצבים העיקריים 120 ו-138.5; על פלוגה ג' הוטל לכבוש את שני מוצבי הכביש הצפוניים; פלוגה ד' שימשה כעתודה בשלב ראשון ולאחר כיבוש מוצבי פלוגה ג', היה עליה לכבוש את מוצב 131.2; פלוגה ב' פחות מחלקה שימשה כעתודת הגדוד.
על פלוגה א' מגדוד 54 הוטלה המשימה לכבוש את המערבי במוצבי חוליקאת, ופלוגה ג' מאותו גדוד שימשה כעתודה. שני כוחות חסימה נועדו לבודד את שדה הקרב. חסימה של שריוניות ממערב לבית-טימא, ויחידה ממשק גברעם, מצפון לגברעם. כדי למנוע סיוע הדדי בין מוצבי האוייב, הוחלט לתקוף בו-זמנית את ארבעת המוצבים הצפוניים, ובשלב שני לתקוף את שני המוצבים הדרומיים.
ההתקפה בוצעה בשני צירים. גדוד 52 תקף מצפון לכאוכבה, והכוח מגדוד 54 מצפון-מערב לבית-טימא. שעת ה"ש" ב-19 בחודש נקבעה ל-22.45.
ב-21.30 החלה הארטילריה באש הטרדה איטית על המערך המצרי. ב-22.30 הונחתה אש מהירה על היעדים על-ידי סוללת תותחי 65 מ"מ, סוללת מרגמות 120 מ"מ ומרגמות 81 מ"מ. בשלב זה היו החסימות במקומן, ו-4 הפלוגות היו בשטחי ההיערכות מוכנות להסתערות. ב-22.45 הופסקה האש הארטילרית, ולפקודה "פעל", החלו הכוחות בהסתערות על 4 המשלטים הצפוניים.

מתוך הספר "בעקבות לוחמים"
מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.

בניית אתרים: