תפריט נגישות
יד לבנים
סניף קרית אתא
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני קרית אתא, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם, בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בניית אתרים: