* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי משה "מואיז" מושקטל ז"ל

סיום המבצע

סיום המבצע

בליל 15/16 באוקטובר ביצע גדוד 9 את הפשיטות כמתוכנן. ההתקפה על עראק אלמנשיה נערכה בבוקר ה-16 באוקטובר בסיוע ארטילריה ונהדפה לאחר שכוחותינו סבלו אבדות כבדות. בעקבות הכשלון הועתק המאמץ העיקרי אל מתחמי כביש הנגב הפנימי, ובשחר ה-20 באוקטובר נכבש המוצב המצרי האחרון בחוליקאת והדרך לנגב נפרצה לרווחה. החטיבה התאוששה בינתיים במהירות, ופחות מ-12 שעות לאחר פתיחת הכביש לנגב היתה ערוכה לכיבוש באר-שבע. לקראת מבצע זה (מבצע "משה") רוכזו במשמר הנגב הגדודים 7 ו-9, שתוגברו בכוח מחטיבה 8. במסגרת החטיבה פעלה גם פלוגה חדשה שהורכבה מאנשי גח"ל ומח"ל מצרפת וצפון אפריקה, וכונתה "הקומנדו הצרפתי" (גדוד 75). הסיוע הארטילרי התרכז בחצרים. ב-21 באוקטובר, בשעה 04.00, החלה ההתקפה בהנחתה ארטילרית. כוח המאמץ העיקרי תקף מצפון, ועד השעה 08.00 נכבשה מרבית העיר. מרכז ההתנגדות האחרון היה במשטרה, שמגיניה נכנעו בשעה 09.15. כיבוש באר-שבע, בירת הנגב, היה גולת-הכותרת בכיבושיה של החטיבה.

בניית אתרים: