* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי משה "מואיז" מושקטל ז"ל

חוליקאת (חלץ)

המערכה

האנדרטה לחללי גדוד 54
אלבום תמונות

שתי מערכות המוקד במלחמת העצמאות היו המערכה על הדרך לירושלים, והמערכה על הדרך לנגב. בשלהי 1947 הובילו לנגב שתי דרכים עיקריות: כביש החוף: כביש מג'דל (אשקלון)-עזה; ו"הכביש הפנימי" כביש רחובות-ג'וליס-ברייר-ניר-עם. עם תחילת פעולות האיבה התרכזה התחבורה היהודית בכביש הפנימי, שעבר בעיקרו בין ריכוזי אוכלוסייה יהודיים, פרט לקטע שבין ג'וליס לברייר (כפר ערבי ששכן מצפון-מערב למקומו של קיבוץ ברור-חיל כיום). ממערב לקטע דרך זה שכנו ארבעת הכפרים הערביים כאוכבה, בית-טימא, חוליקאת וברייר, שתושביהם התנכלו ללא הרף לשיירות. ב-13 במאי 1948 החלה חטיבת "הנגב" בטיהור המרחב וכבשה את ארבעת כפרי הפורעים, בעקבות כיבוש זה נפתח הכביש לתנועה חופשית של כוחותינו.
הדרך לנגב. בשלהי 1947 הובילו לנגב שתי דרכים עיקריות: כביש החוף: כביש מג'דל (אשקלון)-עזה; ו"הכביש הפנימי"; כביש רחובות-ג'וליס-ברייר-ניר-עם. עם תחילת פעולות האיבה התרכזה התחבורה היהודית בכביש הפנימי, שעבר בעיקרו בין ריכוזי אוכלוסייה יהודיים, פרט לקטע שבין ג'וליס ברייר (כפר ערבי ששכן מצפון-מערב למקומו של קיבוץ ברור-חיל כיום). ממערב לקטע דרך זה שכנו ארבעת הכפרים הערביים כאוכבה, בית-טימא, חוליקאת וברייר, שתושביהם התנכלו ללא הרף לשיירות. ב-13 במאי 1948 החלה חטיבת "הנגב" בטיהור המרחב וכבשה את ארבעת כפרי הפורעים. בעקבות כיבוש זה נפתח הכביש לתנועה חופשית של כוחותינו.
הכביש הפנימי נשאר בידי כוחותינו גם לאחר הפלישה המצרית, בכל השלב הראשון של הקרבות. לקראת תחילת ההפוגה הראשונה בבוקר ה-11 ביוני, התבסס הצבא המצרי בהצטלבות כביש הנגב הפנימי וכביש מג'דל-פלוג'ה (כיום "צומת גבעתי") ובכך ניתק את הדרך לנגב, ויצר רצועה שאיפשרה לו תנועה בלתי מופרעת בין בסיסו במג'דל ופלוג'ה. מול איום זה התבססו כוחותינו בגבעות הסמוכות - יחידה מחטיבת "הנגב" תפסה מוצב מחלקתי בכאוכבה ומוצב מחלקתי בחוליקאת, ופלוגה מחטיבת "גבעתי" התבססה בגבעה 113 שמצפון לצומת. לפני סיומה הרשמי של ההפוגה הראשונה פתחו המצרים במתקפה לעבר כוחותינו במוצבי כאוכבה וחוליקאת, הפתיעום, וכבשו את המוצבים. בקרבות נפלו 9 מחיילי חטיבת "הנגב".
בליל 18-17 ביולי, במסגרת מבצע "מוות לפולש", תקפו יחידות חטיבת "הנגב" את מוצבי חוליקאת וכאוכבה. ההתקפה נהדפה ולכוחות התוקפים נגרמו אבידות כבדות. 21 מחיילי החטיבה נפלו בקרב.
ניסיון נוסף לכיבוש מתחם חוליקאת נערך בליל 18-17 באוקטובר במסגרת מבצע "יואב". היה זה לאחר שחטיבת "גבעתי" כבשה את "מתחם הצומת". ההתקפה נערכה על-ידי פלוגה מגדוד ה"עמק" של חטיבת "יפתח", שתקפה מדרום-מערב את מוצב 138.5 הגבוה והחיוני במתחם. גם התקפה זו נהדפה, ו-5 מהתוקפים נפלו בקרב.
ב-18 באוקטובר שיפרו כוחות חטיבת "גבעתי" את היערכותם, וכבשו את הכפרים כאוכבה ובית-טימא הסמוכים לחוליקאת.
בליל 19-18 באוקטובר נעשה ניסיון נוסף לפרוץ את הדרך לנגב תוך עקיפת "אגוז" חוליקאת הקשה לפיצוח. אך גם ניסיון זה - התקפה על מוצבי כרתיה - נכשל.
נוכח מצב עניינים זה, החליטה מפקדת חזית הדרום לעשות מאמץ עליון ולתקוף פעם נוספת את מתחמו החזק של האוייב בחוליקאת.

מתוך הספר "בעקבות לוחמים"
מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.

בניית אתרים: