* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי משה "מואיז" מושקטל ז"ל

חוליקאת (חלץ)

כיבוש מוצבי חוליקאת הדרומיים

האנדרטה לחללי גדוד 54
אלבום תמונות

עם כיבושו של משלט 123.2 נשברה למעשה התנגדות האוייב. גדוד 52 החל בתקיפת שני המשלטים הדרומיים, שנוטרלו עד כה באש.
המחלקה מפלוגה ב', שתיגברה את פלוגה א', תקפה את מוצב 138.5 בהתקדמות ישירה ממוצב 120. היא נתקלה בהתנגדות קלה, וטיהרה את היעד ברימונים.
ב-03.00 קיבלה פלוגה ד' פקודה לצאת ולכבוש את מוצב 131.2, המוצב האחרון שנותר בידי האוייב. כיוון שהשחר קרב, נעה הפלוגה במהירות. היא לא נתקלה בהתנגדות רצינית, ומשום שהאוייב נטש את המוצב - הכוח הסתער וטיהר את היעד.
כשהפציע שחר ה-20 באוקטובר, היה כל מתחם חוליקאת בידי חטיבת "גבעתי". בקרבות המרים נפלו 30 מחיילי החטיבה, אך המטרה הושגה. הדרך לנגב נפרצה לרווחה.

מתוך הספר "בעקבות לוחמים"
מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.

בניית אתרים: