תפריט נגישות

טוראי נתנאל נניק קוטלר ז"ל

לדמותו


שלש תכונות התבלטו באופיו של נניק, אומץ, חריצות ונאמנות.
מיום בואו אלינו לפל'כה בשער העמקים בראשית 1944 כך הכתריו, וככל שעבר הזמן כן הודגשו קוים אלה באופיו.
במהרה אף מפקדינו הבחינו בתכונותיו אלו והוא נקרא למה שנקרא אז "ג'ונים". נקרא לשרות בטחון הישוב, אח"כ לשחרור המעפילים ע"י הפריצה למחנה עתלית ואח"כ להגנת הקיבוץ. בכל אלה הריהו מקדם באומץ כל דבר סכנה, חש על אופנוע לנירים הנצורה, יוצא לפטרולים, לביר עסלוג' ועוד ועוד.
חריצות הבחור התגלתה בעבודה בחיי יום יום. אי להתעלם מקשיים ומשברים שהיו לנניק כלכל אחר בקיבוץ, אלא שהוא התגבר על כולם, על כולם התעלה והתמיד בנאמנותו למשק.
עוד הוכחה שהבליטה את חריצותו ונאמנותו גם להוריו גם לקיבוץ הריהי בנין בית הוריו בתקופת חופשתו הקצרה. מעטים יודעים על כך ובזמנו עורר הדבר ויכוחים מסוימים, אולם זאת בעיקר משום שנניק מיעט לספר ולהסביר מה שנודע לנו אח"כ.
ננחם ונתנחם בבנין הנקודה ובהמשך המפעל בו נניק החל ועליו נתן את חייו.

ג'רי

בניית אתרים: