תפריט נגישות

סמ"ר מעוז אברהם אדמון ז"ל

קול קורא מעוז


התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הינך
קול קורא בעוז
קול קורא מעוז
היכן אתה אהוב
הלכת לבלי שוב.
התשמע קולי אהובי שלי
התשמע קולי באשר הינך
קול בוכה בדמי
קול בוכה בלי סוף
מי ישיר לי שיר
מי יכה בתוף.
התשמע קולי מלאכי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול תפילה זכה
קול תפילה שלי
אני קוראת מעוז
ואין עונה לי...!

שלך המתגעגעת
אודי'ה.

בניית אתרים: