תפריט נגישות

סג"מ מרדכי מוטי, ציקו טיקוצינסקי ז"ל


לאות ולעדות כי
סג"מ
מרדכי
מוטי, ציקו
טיקוצינסקי
ז"ל
מ.א. 344813
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית

תיאור המעשה

ביום ה-26 במאי 1958, קיבל סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל פקודה לצאת עם אנשיו לחלץ פטרול שהיה נתון לאש אויב יעילה בשטח פתוח. סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל ידע כי הקרקע אינה מאפשרת תפיסת מחסה וכי אנשיו יהיו חשופים, תוך סכנת היפגעות ודאית. בהחלטה נחושה לבצע את המשימה, הוביל את אנשיו באומץ לב ובמהירות ותוך דוגמה אישית, לעבר הנפגעים כדי לחלצם. הוא נהרג בזמן שניסה לחלץ את הפטרול.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
26/5/1958
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: