תפריט נגישות

טוראי פנחס לייבוביץ ז"ל


לאות ולעדות כי
טוראי
פנחס
לייבוביץ
ז"ל
מ.א. 0195283
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במבצע קדש

תיאור העיטור

במבצע "קדש", בקרב על אבו-עגילה, לאחר שנשקו האישי של טוראי פנחס ליבוביץ, לא פעל, נתקל בעמדה שסיכנה את התקדמות המחלקה. בלי לקבל פקודה מפורשת, התקרב טוראי פנחס ליבוביץ לעמדה וחיסל אותה ברימונים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
1956
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: